top of page
IMG_1976.jpg

กิจกรรมดี

เราทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก

ที่โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ เราให้ความสำคัญกิจกรรมที่สร้างสรรค์ซึ่งจะสนับสนุนความอยากรู้อยากเห็นและความอยากเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนของเราขึ้นชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน

วิชาการเด่น

เริ่มต้นชีวิตด้วยการศึกษาที่ยอดเยี่ยม

ปฐมวัยเป็นช่วงอายุที่สำคัญที่สุดกับการพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็ก เราเชื่อว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อกับการเรียนรู้ของโรงเรียนเรา รวมการร่วมมืออย่างไกล้ชิดของผู้ปกครอง จะทำให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนของเรา เราภูมิใจนำเสนอว่าเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลทินนโชติล้วนมีความสำเร็จในการศึกษาระดับชั้นต่อไป

117031.jpg

โรงเรียนของเรา

สถานที่เรียนที่ปลอดภัย

โรงเรียนอนุบาลทินนโชติถูกออกแบบให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ มีห้องเรียนและห้องเล่นที่โปร่งและมีอากาศสะอาดไหลเวียนเป็นอย่างดี ที่โรงเรียนอนุบาลทินนโชติ บุคลากรของเราหมั่นดูแลสถานที่เพื่อให้โรงเรียนสะอาดและปลอดภัยสำหรับนักเรียนตลอดเวลา.

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (IEP)

พูดภาษาอังกฤษทุกวัน

ในโปรแกรมนี้ นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติที่เชี่ยวชาญในการสอนภาษาให้เด็กเล็กทุกวัน นักเรียนจะได้เริ่มต้นกับเส้นทางในการทำความรู้จักกับภาษาอังกฤษโดยการร่วมกิจกรรมเรียนรู้ผ่าน ดนตรี เกมส์ และ การเล่านิทาน เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ในการฟัง ทำความเข้าใจ การพูด และมีความกล้าสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

IMG_1994.JPG
35300580_991747257660368_7903385976699879424_n.jpg

กิจกรรมนอกหลักสูตร

เพิ่มเติมความสามารถ

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลทินนโชติสามารถที่จะเลือกเรียนกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เด็กๆจะได้พัฒนาทักษะและความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น กิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น เทควันโด้ และ รำไทย

bottom of page